Uprava škole

Ravnatelj

Damir Mihaljević

Školski odbor

  1. Dean Premrl
  2. Mirjana Dizdarević Bjelajac
  3. Noemi Špoljarić
  4. Mario Horak
  5. Ivana Čapo
  6. Hrvoje Belobrk
  7. Kristijan Gostimir

Pročelnici odjela

1. Tihana Sarošević – klaviristi

2. Beatrica Šušak – harmonikaši

3. Dean Premrl – tambure

4. Katarina Karakaš Spiroski – gudači

5. Antonio Baranašić – puhači

6. Slobodan Radovanović – teorijski glazbeni predmeti i solo pjevanje

7. Davorin Muhek – gitaristi