Suhopolje

Odjel solfeggio – klavir

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica otvorila je Dislocirani Odjel Suhopolje (DO Suhopolje) pri Osnovnoj školi Suhopolje školske 2014/2015. godine. Prve godine bilo je upisano 24 učenika. Solfeggio i klavir predavala je učiteljica Andrea Vrekalić. Školske 2015/2016. godine i 2016/2017. godine u DO Suhopolje upisalo se 25 učenika u prvi, drugi i treći razred. Solfeggio i klavir predaje učitelj Vedran Gorjup. Učenici su na klaviru nastupali na Malim koncertima u OŠ Suhopolje, na Božićnim priredbama, te za Kulturnu udrugu KREDA u Suhopolju, Garaži kulture…

Gitaristički odjel

Gitaristički odjel u Suhopolju postoji već tri godine. Prve dvije godine vodio ga je Matija Kovač, te protekle godine Mario Petrinjak. U protekloj godini, ostvareni su brojni javni nastupi: Dan Škole, Garaža Kulture, Suhopoljska Kul Plaža, gitarističke produkcije… Također su osvojene i brojne nagrade, na svega pet gitarističkih natjecanja, regionalnih i međunarodnih. Izdvajaju se uspjesi učenika Kristian Matkovića: prva nagrada na Poreč Festu, te zlatni certifikat na Zagreb Guitar Festu, jednom od vodećih gitarističkih natjecanja u Hrvatskoj.

Odjel harmonike

U OŠ Suhopolje već 3 godine otvoren je Dislocirani odjel GŠ Jan Vlašimsky iz Virovitice. Polaznici su učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne glazbene škole. Trenutno ima 7 učenika harmonikaša. Vrijedni učenici su do sada nastupali na Malim koncertima u OŠ Suhopolje, svake godine nastupaju na Božićnim priredbama i za Dan škole Suhopolje. Također su nastupali za Udrugu KREDA u Suhopolju, Garaži kulture, te na priredbi za Majčin dan u organizaciji Društva Naša djeca, zatim na koncertima Odjela harmonikaša u GŠ Jan Vlašimsky u Virovitici i Smotri harmonikaša glazbenih škola u Virovitici. Dvoje učenika sudjelovalo je na 8. Hrvatskom natjecanju za harmoniku u Daruvaru:

Marko Šapina osvojio je 1. nagradu, a Marko Holec – 3. nagradu. Prve 3 godine učiteljica harmonike u DO Suhopolje je Mirjana Milinović.