Pravila natjecanja

Pravo sudjelovanja imaju učenici osnovne i srednje glazbene škole klavira te učenici teorijskog odjela, natječući se po razredu obrazovanja. Prijava na natjecanje se može se skenirana poslati putem e-maila ili ispunjenog obrasca poslanog poštom na adresu škole.

Rok prijave najmanje 30 dana prije početka natjecanja. Slanjem prijave natjecatelji potvrđuju da se slažu sa svim pravilima natjecanja, a za maloljetne natjecatelje jamče njihovi roditelji/staratelji. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Kotizacija u visini od 150kn plaća se uz prijavu. Kandidati koji ne plate kotizaciju neće biti navedeni u programskoj knjižici i neće moći pristupiti natjecanju. U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.

Raspored i satnica natjecanja navedeni su u programskoj knjižici natjecanja, koja se 7 dana prije natjecanja dostavlja svim prijavljenim natjecateljima/školama.

Organizator osigurava natjecateljima sobu za vježbanje, sobu za ugrijavanje pred nastup, akustičku probu u dvorani za nastup. Natjecatelji skladbe izvode napamet (repeticije nisu obavezne).
Sudionici su dužni ponijeti sa sobom notni materijal svog programa te ga dati na uvid Ocjenjivačkom sudu, ukoliko ga on zatraži. Snimanje natjecanja bit će organizirano za potrebe škole i arhiv Klavirijade.

Promjena prijavljenog programa nije dozvoljena. Natjecanje je u potpunosti otvoreno za javnost. Redoslijed nastupa kandidata utvrđuje se abecednim redom u svakoj kategoriji, s izuzetkom za natjecatelje za koje to nije moguće provesti iz organizacijskih razloga. Sudionici će nastupiti redom od niže prema višoj kategoriji. Srednja škola započet će s kategorijom teoretičara.

PROPOZICIJE:

Kategorije su podijeljene po razredu obrazovanja, kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi.

Osnovna škola:

1. kategorija – 1.razred osnovne škole
– Jedna etida i dvije skladbe po slobodnom izboru
2. kategorija – 2.razred osnovne škole
– Jedna etida; jedan stavak sonatine i jedna skladba skladatelja 19. ili 20. stoljeća po slobodnom izboru
3. kategorija – 3.razred osnovne škole
– Jedna etida; jedan stavak sonatine ili sonate i jedna skladba skladatelja 19. ili 20. stoljeća po slobodnom izboru
4. kategorija – 4.razred osnovne škole
– Jedna etida, jedan stavak sonatine ili sonate i jedna skladba skladatelja 19. ili 20. stoljeća po slobodnom izboru
5. kategorija – 5.razred osnovne škole
– Jedna etida, prvi stavak sonatine ili sonate i jedna skladba skladatelja 19. ili 20. stoljeća po slobodnom izboru
6. kategorija – 6.razred osnovne škole
– Jedna etida, prvi stavak sonatine ili sonate i jedna skladba skladatelja 19. ili 20. stoljeća po slobodnom izboru

Srednja škola – klavirski odjel:

Jedna etida po slobodnom izboru ili skladba J.S. Bacha, jedan brzi stavak sonate (Haydn, Mozart, Beethoven) i jedna skladba po slobodnom izboru.

S 1 kategorija – 1.razred srednje škole
S 2 kategorija – 2.razred srednje škole
S 3 kategorija – 3.razred srednje škole
S 4 kategorija – 4.razred srednje škole

Srednja škola teorijski odjel:

Jedna etida po slobodnom izboru ili skladba J.S. Bacha, jedan brzi stavak sonate (Haydn, Mozart, Beethoven) i jedna skladba po slobodnom izboru.

S 1 TO kategorija – 1.razred srednje škole
S 2 TO kategorija – 2.razred srednje škole
S 3 TO kategorija – 3.razred srednje škole
S 4 TO kategorija – 4.razred srednje škole

OCJENJIVAČKI SUD

Povjerenstvo za organizaciju natjecanja imenuje tročlani ocjenjivački sud te predsjednika ocjenjivačkog suda. Predsjednik ocjenjivačkog suda verificira sve zapisnike ocjenjivanja, te potpisuje diplome i priznanja natjecateljima. Natjecatelji se ocjenjuju bodovima od 1-100,00 pri čemu je jedan bod najmanja, a sto bodova najveća ocjena koju kandidat može dobiti.

Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem bodova svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem zbroja s onim brojem članova ocjenjivačkog suda koliko ih je ocjenjivalo toga natjecatelja.
Srednja (konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja sa dva decimalna mjesta iza zareza, bez zaokruživanja.

Prije zbrajanja najviša i najniža ocjena približavaju se na 3 boda sljedećoj najvišoj odnosno najnižoj ocjeni. Odluke Ocjenjivačkog suda su neopozive. Član ocjenjivačkog suda ne može ocjenjivati natjecatelje s kojima je u rodbinskim vezama ili kojemu je učitelj. U slučaju prekoračenja propisanog vremena trajanja programa za više od 1 min, ocjenjivački sud može diskvalificirati natjecatelja.

NAGRADE

Prema konačnim ocjenama ocjenjivačkog suda za svaku kategoriju natjecateljima se dodjeljuju nagrade:

I. nagrada: 90,00-100,00 bodova
II. nagrada: 80,00-89,99 bodova
III. nagrada: 70,00-79,99 bodova
priznanje: 69,99 bodova i sve manje od toga

Ako više natjecatelja osvoji isti broj bodova, poredak se određuje abecednim redom.

Svi natjecatelji i njihovi mentori dobivaju diplome o sudjelovanju na natjecanju.

Rezultati se objavljuju javno na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole www.vlasimsky.hr

Natjecatelj s najvećim brojem bodova u odnosu na sve kategorije smatra se apsolutnim pobjednikom natjecanja.

ZAVRŠNI KONCERT

Na završnom koncertu koji se održava isti dan nakon završetka cijelog natjecanja, nastupit će sudionici s najviše osvojenih bodova, jedan predstavnik osnovne, jedan predstavnik srednje škole sa skladbom po izboru Ocjenjivačkog suda.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika natjecanja (aktivni i pasivni sudionici, nastavnici/mentori, organizatori, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija), te oštećenja ili krađe njihove imovine.