Ponude

Odluka o odabiru davatelja usluge

U postupku provedbe javnog poziva i izbora ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave BEČ, učenika 3.i 4. razreda srednje glazbene škole, većinom nazočnih glasova odabrana je ponuda davatelja usluge: KONCEPT PUTOVANJA d.o.o.

Odluka o odabiru davatelja usluge


U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole i Školskog kurikuluma Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za školsku godinu 2023./2024. objavljuje se: Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave – Beč.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude poštom do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

Javni poziv možete pogledati na sljedećem linku.


Na temelju članka 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Nar. novine, br. 67/14, 81/15 i 53/21) Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude donosi Odluku o poništenju javnog poziva za organizaciju izvan učioničke nastave – Beč Broj poziva 1/2023

Odluka o poništenju Javnog poziva za organizaciju izvanučioničke nastave – Beč


Javni poziv