Odjeli

Teoretski odjel

Teoretski odjel sTeoretski-odjelkup je nastavnih predmeta koji se uče tijekom cijelog glazbenog obrazovanja – od predškolskog do visokog. Teoretsko glazbeno obrazovanje počinje s nastavnim predmetom solfeggio u predškolskom i osnovno školskom obrazovanju kojem se tijekom srednje škole pridružuju još i predmeti teorija glazbe, povijest glazbe, harmonija, polifonija, glazbeni oblici, čitanje i sviranje partitura i dirigiranje, dok se na razini visokog obrazovanja uče i predmeti uže vezani uz profil glazbenog teoretičara. Na nastavi teoretskih glazbenih predmeta stječu se posebna glazbena znanja, vještine i navike neophodno potrebne svakom glazbeniku bez obzira na profil, odnosno zanimanje. Teoretski odjel naše škole ima četiri visoko obrazovana predavača: prof. Lidija Šunk-Kozjak, prof. Slobodan Radovanović i prof. Mirjana Dizdarević-Bjelajac u matičnoj školi te prof. Željka Bančić u područnoj školi u Pitomači.

Stalnim stručnim usavršavanjem i praćenjem najnovijih metodičkih spoznaja u glazbenoj praksi profesori našeg teoretskog odjela i sami su uveli novu metodu rada u nastavi solfeggia – REA metodu poduke prof. Olivera Oliver, koja se temelji na nekoliko˝glazbenih formula˝ za svladavanje najtežih elemenata solfeggia, a to su svjesno pjevanje po notama i zapisivanje glazbe, odnosno diktat. Ova metoda uključuje i korištenje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala – računalo, projektor, audio/video CD te edukativne ˝igrice˝ za mobitel kao novo pomoćno sredstvo za vježbanje i pisanje diktata.

Uz redovnu nastavu ove, 2009./2010. školske godine odjel priprema i dva projekta:
1. ˝DO-RE-MI, sa solfeggiom sam na ti˝ – mali kviz znanja za učenike 1. do 4. razreda osnovne škole
2. ˝Spoznajemo slušanjem˝- glazbena radionica za učenike 5. i 6. razreda osnovne škole i učenike srednje škole kroz koju će učenici, kao aktivni sudionici, otkrivati osnovne sastavnice glazbenih djela i upoznavati značajke stilskih razdoblja te život i rad velikih skladatelja.

Odjel puhača

djelatnici2Prvo spominjanje Puhačkog odjela datira iz 1954. godine. Interes se gasi uslijed pomanjkanja prostora i uvjeta rada sve do 1964. godine kada počinje kratkotrajno djelovanje puhačkog odjela pri Gradskoj muzičkoj školi. Gradska glazba poziva 1967. godine mlade naraštaje na muzički tečaj kako bi zaživio daljnji interes za puhačke instrumente. Godine 1974. u školi se zapošljava učitelj Vladimir Radiković koji, osim gitare, predaje klarinet i trubu. Godine 1976. na trubu se upisuju dva i na klarinet osam učenika. Školske godine 1978. djeluju flautisti koji svesrdnim radom učiteljice Božane Šulentić pokazuju svu ljepotu toga instrumenta i privlače pozornost sljedećih naraštaja. Sljedeće godine flautu su učila dva učenika, 1979. tri učenika, a od 1980. šest flautista.

odjel puhaca 2

Školske godine 1986./1987. škola prvi puta upisuje učenike na skupno muziciranje na blokflauti. Obzirom na veliki interes učenika za muziciranje, radi se na planiranju broja upisane djece za pojedine instrumente kako bi se ostavilo prostora i za puhače koji bi kasnije bili podmladak Gradskoj glazbi Virovitice. Iz tog razloga  je osnovan Puhački odjel od šest učenika klarineta i četrnaest učenika blokflaute. Unatoč svim nastojanjima, interes za puhače se gubi pa i oni učenici koji su upisali flautu ili klarinet prelaze na druge instrumente. Devedesetih godina ponovno se javlja interes za učenje puhačih instrumenata, osobito klarineta i flaute.

Od 1995. godine raste zainteresiranost za flautu koja privlači pozornost na brojnim koncertima. Uz flautu počinje veliki interes za sviranje klarineta i saksofona koji po svojoj brojnosti upisane djece 2003./2004. godine konačno prerasta u stabilan i, po pokazanim rezultatima, pravi odjel puhačih instrumenata. Školske godine 2005./2006. uspjevamo zainteresirati djecu za učenje trube, koju do 1. studenog 2005. predaje Vladimir Novak, a od tada Krunoslav Zver, obojica studenti 4. godine Muzičke akademije u Zagrebu.

Godine 2005./2006. Puhački odjel broji 14 učenika flaute, 8 učenika klarineta, 6 učenika saksofona i 7 učenika trube. Novost koju sa sobom donosi nastavnik Damir Mihaljević  je osnivanje prvog puhačkog orkestra koji svojim nastupima osvaja simpatije publike, ali i ostalih učenika škole. Iz Puhačkog odjela niču i manji komorni sastavi.

U školskoj godini 2009/2010. puhački odjel pohađa 30 učenika flaute, 14 učenika klarineta, 15 učenika saksofona, 12 učenika trube i 4 učenika trombona, što dokazuje da je puhački odjel posljednjih godina doživio veliki procvat i popularnost. Flautu predaju  Božana Šulentić i  Melita Bacinger, klarinet Damir Mihaljević, saksofon Ivan Kovačić, trubu Mišel Barović i Dražen Štefan, trombon Dražen Štefan.

Organiziramo brojne koncerte i smotre. Tako je naša škola bila domačin i idejni začetnik  međužupanijske smotre saksofonista koja je održana 18.3.2009. godine u našoj školi, a okupila je 16 učenika iz 10 glazbenih škola. Bili smo domačini i idejni začetnici i međužupanijske smotre klarinetista koja je održana 8.4.2009. godine, također u našoj školi, a okupila je 23 učenika iz 11 glazbenih škola.  Ostvarujemo uspješnu suradnju s glazbenicima iz drugih škola. Učenici Puhačkog odjela redoviti su glazbenici virovitičke Gradske glazbe i po završetku školovanja ostaju njeni stalni članovi.

Odjel Tambura

odjel tambura 2 Tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja u Virovitici, Jan Vlašimskv osobito se zalagao za njegovanje glazbe tambura, tradicionalnog instrumenta ovoga kraja.  No unatoč svim nastojanjima, tamburaški odjel osnovan je  tek 1997. godine, kada je tamburu predavao učitelj Vladimir Radiković. Godine 2003. Tamburaški odjel virovitičke škole preuzima učitelj Damir Mihaljević.

U školskoj godini 2004/2005 u našoj školi upisano je 25 učenika tambure, od toga 14 učenika I. razreda, 4 učenika II. razreda i 5 učenika III. razreda. Njihovi učitelji su Mirna Mihalković, Dean Premrl i Marija Palm, koja je ujedno i voditeljica tamburaškog orkestra.

U školskoj godini 2009/2010 školu pohađa 23 tamburaša u Virovitici i 11 tamburaša u područnoj školi u Pitomači, s kojima rade učitelji Dean Premrl  i Mirna Mihalković u Virovitici  te Marija Šerić u Pitomači. Tamburaški orkestar u Virovitici vodi Mirna Mihalković, a njihovi nastupi su vrlo zapaženi. 2009 godine održali su cjelovečernji koncert u Poreču sa vrlo atraktivnim i zanimljivim programom. U školi djeluje i komorni sastav tamburaša, koji je također vrlo uspješan. Orkestar u područnoj školi vodi učiteljica Marija Šerić.

Pojedini učenici tambura uključeni su i u rad tamburaškog orkestra Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub koji na natjecanjima ostvaruje izvrsne rezulatate pod vodstvom dirigentice Mirne Mihalković. 8. i 9. ožujka 2009. godine bili smo domaćini regionalnog natjecanja iz tambure, što nam je bila iznimna čast ( to je prvi puta u povijesti rada škole da smo bili domaćini  natjecanja ). Na navedenom natjecanju nastupilo je  troje naših učenika koji su ostvarili lijepe rezultate.

Odjel harmonika

odjel harmonike 3 Prvi pisani podaci vezani za nastavu harmonike govore nam da je 1945 god. harmoniku tečajno učilo petero učenika. Sudeći prema fotografijama i programima koncerata, 1948. godine postoji Odjel za harmoniku pri Gradskoj muzičkoj školi. Učenici nastupaju solistički te u sklopu mješovitog orkestra kojeg vodi Fran Mikolić. Školske godine 1954./1955. školu pohađa 12 učenika harmonike, a odjel vodi Dragutin Kosanović. U inventaru škole nalaze se tada 2 harmonike. Do 1965. god. Uvelike se povečao broj učenika harmonike tako da je osnovan i harmonikaški orkestar koji bilježi brojne zapažene rezultate na koncertima . Godine 1965./66. nastavu harmonike vodi i Tomislav Hušman. Prema postojećim podacima iz Matične knjige, prva učenica koja je završila svih šest razreda harmonike bila je Vesna Butković.
odjel harmonike 1U narednim godinama bilježi se veliki interes za harmoniku koju od 1968. god. predaje i učitelj Zvonimir Gadanec. Pod njegovim vodstvom djeluje od 1971. god. Harmonikaško-gitaristički orkestar koji uspješno predstavlja školu na brojnim koncertima. 1974 godine spomenuti orkestar službeno je pozvan na 12. međunarodni susret harmonikaških orkestara i solista u Puli. Bio je to prvi nastup orkestra škole na ovako zahtjevnom nivou. Orkestar bilježi zapažene rezultate na 13., 14., i 15. susretu harmonikaša u Puli. Iznimno velik interes za učenje harmonike pojavio se šk.god. 1975./1976. kada je nastavu harmonike pohađalo 155 učenika od ukupno 255 učenika škole.U tom su periodu mnogi učitelji klavira predavali harmoniku kako bi se nastava mogla održati. Od 1980. godine harmonikaški orkestar vodi učiteljica Branka Jergović te redovito sudjeluje na javnim manifestacijama i priredbama u gradu te na međunarodnim susretima solista i orkestara u Puli.

U tom su se periodu svojim solističkim nastupima u Puli istaknula dvojica učenika, Dražen Oršulić i Siniša Rajković. Godina 1984. i 1986. harmonikaški orkestar naše škole sudjeluje na Smotri harmonikaških orkestara u Karlovcu, gdje je ocijenjen kao treći po kvaliteti. Od 1988. godine harmonikaški orkestar vodi Beatrica Bartolić-Šušak, a ratne 1991. godine Zvonimir Gadanec. Pod vodstvom Beatrice Bartolić-Šušak 1992. godine djeluje harmonikaško-gitaristički sastav koji je svirao na svečanom koncertu povodom preseljenja u novi prostor. Narednih godina opada interes za učenje harmonike. Naglasak je na solističkim izvedbama i manjim sastavima koje vode učiteljice Biljana Spasenovski i Lidija Prtenjača.

Od šk. god. 2000./2001. do danas harmonikaški orkestar djeluje u kontinuitetu pod vodstvom Beatrice Šušak. Tijekom godina mijenja se broj harmonikaša, a orkestar je dopunjavan flautama, glasovirom, bubnjevima, udaraljkama, bas gitarom i dr. Orkestar nastupa na koncertima povodom Dana škole, Božičnim koncertima, Koncertima pod maskama, Proljetnim zvucima Jana Vlašimskog, na gostovanjima u Slatini i Barcsu te na priredbama u organizaciji Grada Virovitice, drugih škola i udruga.

Orkestar je nekoliko puta pratio zbor škole i soliste te svojim kvalitetnim izvedbama, za koje je većinu aranžmana napisao učitelj Dean Premrl, dostojno predstavljao školu i utjecao na popularnost harmonike.

Godina 1986. je od posebnog značaja budući da je Željko Škoić, bivši učenik Branke Jergović, stekao zvanje profesora harmonike nakon petogodišnjeg studija na Odjelu narodnih instrumenata čuvenog Glazbeno-pedagoškog instituta Gnjesinih u Moskvi (Rusija). Prema podacima kojim raspolažemo, on je prvi učenik naše škole koji je diplomirao na nekom od fakulteta glazbene umjetnosti.

Na Muzičkom konzervatoriju P. I. Čajkovski u Kievu (Ukrajina) 1988. godine harmoniku je diplomirala bivša učenica naše škole Valentina Lokaj koju je kroz osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje vodila učiteljica Branka Jergović. Isti uspjeh postigla je 2000. godine i Emili Dokić, također učenica Branke Jergović. Zanimljivo je napomenuti da je Emili polazila Srednju glazbenu školu u Varaždinu, gdje joj je harmoniku predavala profesorica Valentina Lokaj.

Zapažen je rezultat rada učenice šestog razreda Marije Palm koja je 1994. godine, pod vodstvom učiteljice Biljane Spasenovski, sudjelovala na Državnom natjecanju iz harmonike u Samoboru.

Naši harmonikaši redovito sudjeluju na regionalnim I državnim natjecanjima i u pravilu bivaju vrlo visoko ocijenjeni. Možemo istaknuti: 1998. godine Bernarda Jug i Maja Majstorović (učiteljica B. Spasenovski), 2000. godine Bernarda Jug (učiteljica B. Spasenovski), 2002. godine Vanja Simeunović (učiteljica B. Spasenovski). Godine 2004. na natjecanju su bile tri učenice: Ivana Kuzmić (učiteljica Beatrica Šušak), Vanja Simeunović (učiteljica B. Spasenovski) te Larisa Čmelak, učenica Područnog odjeljenja Slatina (učiteljica K. Jengić). 2006. godine našu je školu na natjecanju harmonikaša predstavljalo troje učenika: Filip Horvat (učiteljica B. Spasenovski), te Maja Žagar i Ivana Kuzmić (učiteljica B. Šušak). 2008. godine na regionalnom natjecanju nastupila je Maja Žagar, u 3. kategoriji ( učiteljica B.Šušak),a 2009. godine na međunarodnom susretu u Puli školu je predstavljao Stjepan Iharoš u 1a kategoriji I osvojio je prvu nagradu, koja je od posebnog značaja za školu budući da je to prva međunarodna prva nagrada ( učiteljica B.Šušak).

Nastupi ovih nadarenih i marljivih učenika nadahnuli su i potakli sljedeće generacije mladih glazbenika na slične pothvate. Puno nam govori i podatak da je od 1966. do 2006. godine ukupno 245 učenika harmonike završilo svih šest razreda Osnovne glazbene škole za harmoniku. U smislu suradnje s drugim školama proteklih godina naši su učenici gostovali na brojnim koncertima u Osijeku (Glazbeni tjedan koji se organizira svake godine u mjesecu travnju), Barcsu (Mađarska), Slatini i Daruvaru. Na poziv određenih društava, škola i udruga naši su harmonikaši svojim nastupom uveličali mnoge izložbe, javne manifestacije i proslave.

U lipnju 2004. Harmonikaški odjel izdaje knjigu Male skladbe za harmoniku broj jedan u kojoj su objavljene pjesmice učenika naše škole i Područne škole Slatina. Glavni poticaj za takav vid glazbenog stvaralaštva dala je učiteljica Biljana Spasenovski koja je bila glavni realizator te ideje uz sudjelovanje Katarine Jengić i Beatrice Šušak. Da se taj projekt pokazao djeci interesantnim, potkrepljuje i izdanje drugog broja u lipnju 2005. godine, za što zasluge pripadaju B. Spasenovski i njenim učenicima. Učiteljica B.Spasenovski I dalje radi na tom projektu I svake školske godine izdamo po jednu knjižicu sa skladbama naših učenika.

Osim toga, učitelji radi vlastitog usavršavanja i educiranja redovito prisustvuju svim stručnim skupovima, aktivima i seminarima u organizaciji resornog Ministarstva, Agencije te Društva harmonikaških glazbenih pedagoga.

Harmonikaški odjel obogaćen je Pigini harmonikama vrhunske kvalitete zvuka koje omogućuju našim učenicima uživanje u muziciranju tijekom nastave i nastupa.

Djelatnici naše škole koji su tijekom godina predavali harmoniku su: Nada Borović, Dragutin Kosanović, Tomislav Hušman, Jarmila Bujger, Zvonimir Gadanec, Đurđica Rengel, Ruža Glogović, Božana Šulentić, Biserka Grčić, Vladimir Radiković, Branka Jergovič, ZumbuLka Foret, Marica Radić, Natalija Kelčec, Ištvan Seleši, Nenad Koržinek, Lidija Prtenjača, Krunoslav Rohtek, Rudolf Halupa, Katarina Jengić, Biljana Spasenovski, Beatrica Šušak i Mirjana Milinović.

Naša škola je 15. svibnja 2007. godine u sklopu međunarodne glazbene manifestacije Proljetni zvuci Jana Vlašimskog u Virovitici organizirala 1. smotru harmonikaša Osnovnih glazbenih škola gdje je nastupilo 44 učenika iz 18 glazbenih škola. 2008. godine također smo organizirali smotru gdje je nastupilo 27 učenika iz 13 glazbenih škola, te 6 komornih sastava harmonikaša. 2009. godine nastupilo je 29 učenikaiz 13 škola, te 3 komorna sastava. Smotra je revijalnog karaktera, te je kao takva vrlo privlačna i motivirajuća za učenike i učitelje.

U školskoj godini 2009/2010 školu pohađa 29 učenika harmonike u Virovitici i 13 učenika u područnoj školi u Pitomači.

Odjel gitare

odjel gitarePedesetih godina prošlog stoljeća, dolaskom Vjenceslava Samboličeka u Gradsku muzičku školu, započinje raditi Odjel gitare. U početku skroman (pohađalo gaje svega nekoliko učenika), s vremenom se Odjel sve više razvija. Iz novinskog članka iz 1955. godine saznajemo da posjeduje 4 gitare, a nastavu pohađa 6 učenika.

Nakon odlaska u mirovinu 1957. godine, Vjenceslav Samboliček i nadalje djeluje kao honorarni nastavnik do 1968. godine. Novinski članak iz 1967. godine kazuje da se, zbog pomanjkanja školskog prostora, podučavanje gitare odvijalo u njegovu stanu. Nakon Vjenceslava Samboličeka i Tomislava Hušmana, od 1969. godine gitaru predaje Zvonimir Gadanec (prekid od 1985. do 1987. godine).

Kratkovremeno su gitaru predavali Nikola Dobrić, učitelj Romić iz Osijeka, Ljubomir Milić (član ansambla Paloma), Vladimir Radikovič te Davorin Muhek i Josip Grgurić. S vremenom se brojno stanje učenika povećalo na preko četrdeset.

Sedamdesetih godina vrlo uspješno djeluje harmonikaško-gitaristički orkestar koji vodi Zvonimir Gadanec. Orkestar održava koncerte u Virovitici, Puli, Mađarskoj i vrlo je popularan. Manji komorni sastavi isto vrlo aktivno rade i nastupaju na svim važnim priredbama i koncertima. Na 15. natjecanju učenika muzičkih škola SR Hrvatske, koje je održano u Zagrebu 1979. godine, učenici Tihomir Horvat i Davorin Muhek pod vodstvom Zvonimira Gadanca osvajaju 3. nagrade (državno natjecanje).

Od 1986.-1991. godine djeluje komorni gitaristički sastav kojeg vodi Davorin Muhek. Na repertoaru su vrlo često i djela V. Samboličeka, uključujući i njegove obrade klasičnih djela. Od 1993. godine učenici gitare svake druge godine odlaze na međužupanijska, regionalna i državna natjecanja, gdje ostvaruju zapažene rezultate i osvajaju brojne nagrade (više u poglavlju o rezultatima natjecanja). Na Smotri mladih gitarista 2000., 2002. i 2004. godine koja se održava u Slavonskom Brodu, učenici također ostvaruju zapažene rezultate i prezentiraju svoj i rad učitelja.

Danas Odjel gitare pohađa 45 učenika s kojima rade 3 predavača (Zvonimir Gadanec, Davorin Muhek i Tihomir Sabolić do 9. travnja 2006., a od 10. travnja Dario Žerjal i Ivan Šuper). Na Odjelu se sve više potiče skupno muziciranje, tako da postoje manji komorni sastavi (voditelji Z.Gadanec i T. Sabolić). Od ove godine na školi ponovno djeluje i komorni gitaristički sastav (voditelj D. Muhek). Učenik 6. razreda Mario Petrinjak kandidat je za nastavak srednjeg glazbenog obrazovanja.

Odjel klavira

odjel klaviraKlavir kao instrument prisutan je u Glazbenoj školi od samih početaka. Godine 1945. klavir je učilo 28 učenika. Školske godine 1948./1949. kupljen je novi klavir. Godine 1954. u školi su postojala dva odjeljenja klavira, a učiteljica je bila gđa. Jelka Bobek koja je osim klavira, predavala i violinu.

Direktor Fran Mikolić predlagao je ukidanje jednog odjeljenja klavira da bi se uvelo violončelo i drugi gudački instrumenti. Nije poznato je li ta ideja ostvarena. Godine 1955. škola posjeduje 3 klavira, a odobren je i novčani iznos za još jedan klavir, ali se nije mogao pronaći odgovarajući instrument. Iste godine školu pohađaju 42 učenika klavira.

Na koncertu u Gradskom narodnom kazalištu 27. svibnja 1956. godine nastupile su na klaviru četveroručno A. i M. Hakenberv izvodeći Scherzo A. Diabellia. Godine 1958. Toni Rupčić zadivio je publiku izvedbom I. stavka Beethovenove Patetične sonate. Najveći interes za učenje klavira zabilježen je 1970. Godine 1976. školu pohađa 49 učenika klavira. Na proslavi 100. obljetnice škole, 1986. godine, na klaviru su nastupali Bojana Popović, Danko Takač i Martina Levanić.

Zainteresiranost za učenje klavira raste 1993. godine i školu pohađa 89 učenika toga instrumenta (do tada je najveći interes bio za harmoniku). Zanimanje djece za klavir i danas je veliko, na što smo ponosni, ali već nekoliko godina nismo mogli primiti sve zainteresirane zbog nedostatka kadra i prostora. Stoga smo početkom 2004./2005. godine od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa tražili suglasnost za još jednog učitelja klavira, što smo i dobili. Danas školu pohađa 68 klavirista, s kojima rade 4 učitelja: Ruža Glogović – pročelnica, Mirjana Dizdarević, Daniela Majetić i Zvonimir Gadanec ml., Attila Mesarić iz Osijeka, student četvrte godine Muzičke akademije u Zagrebu (zamjenjuje Zvonimira Gadanca). Sa sedam učenika radi i ravnateljica Karolina Petrović.

Učenici redovito svaki mjesec nastupaju na koncertima; solo, četveroručno, pa i šesteroručno, što djeluje motivirajuće. Klavire redovito održavamo, ali i kupujemo nove. Tako smo u školskoj godini 2004./2005. kupili novi uspravni klavir Petrof s Renerovom mehanikom.

Organizirali smo humanitarnu akciju “Klavir za Glazbenu školu” kojom smo, uz pomoć dobrih ljudi, skupili novac za kupnju novog polukoncertnog klavira marke Kaway neophodnog za održavanje nastave. U svakoj učionici nalazi se novi instrument, a u dvije učionice su po dva instrumenta. Naša škola bila je organizator 2. i 3. međužupanijske smotre mladih pijanista. Smotre su održane 27. travnja 2002. i 28.travnja 2004. godine u Područnoj školi u Slatini zbog boljih prostornih uvjeta. Odaziv je bio velik. Godine 2002. sudjelovalo je 60 učenika iz 10 škola, a 2004. godine 90 učenika iz 13 škola.

Učitelji/ce se redovito stručno usavršavaju na stručnim vijećima, seminarima, radionicama i aktivima. Naša je škola bila organizator seminara iz klavira kojega je 7. prosinca 2004. godine održala profesorica Mara Bolfek iz Zagreba. Naglasak je bio na praktičnom radu s učenicima. Dana 14. travnja 2005. godine seminar je održao gosp. Jakša Zlatar, prof. klavira i metodike klavira na Muzičkim akademijama u Zagrebu i Ljubljani. Seminar je održan u prostoru škole i sastojao se od dva dijela, teorijskog i praktičnog (rad s učenicima).

Dana 28. svibnja 2005. godine bili smo domaćini 3. stručnog vijeća glasovira na kojem je sudjelovalo 29 članova iz 5 županija. Voditeljica Vijeća je magistra klavira prof. Renata Karša iz Osijeka. U Osijeku je 14. veljače 2005. održano 4. stručno vijeće učitelja glasovira s temom klavirske početnice. Tom prilikom organiziran je i koncert učenika prvog razreda. Našu školu predstavljao je Theo Romaj, učenik Mirjane Dizdarević.Sudjelovali smo i na 1. festivalu mladih pijanista od 6. do 8. svibnja 2005. godine u Varaždinu na kojem je posljednjega dana nastupala naša učenica 6. razreda Katarina Sobočan svirajući Chopinov valcer u h-molu. Pojedini učenici klavira nastavili su obrazovanje u srednjim glazbenim školama, pa i na akademijama.