Kontakt

GLAZBENA ŠKOLA
JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA

Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica

OIB: 37319147128, MB:363122

Podaci o računu:

Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR 31 2340 0091 8491 0000 1

Kontakti:

Ravnatelj: 033/721-805
ravnatelj@vlasimsky.hr

Tajništvo: 033/721-910
glazbena@vlasimsky.hr

Računovodstvo: 033/721-804
Fax: 033/721-804
racunovodstvo@vlasimsky.hr

Službenik za informiranje:
glazbena@vlasimsky.hr
Telefon: 033/721-910

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
glazbena@vlasimsky.hr
Telefon: 033/721-910

Službena adresa elektroničke pošte za primanje pismena:
glazbena@vlasimsky.hr