Dokumenti

ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o umjetničkom obrazovanju

Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole

Nastavni planovi i programi za srednje glazbene i plesne škole

Nastavni plan i program za predmet tambure za pripremne razrede srednje glazbene škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi

Opći akti

Pravilnik o izboru najboljeg učenika

Godišnji plan i program rada 2023/2024

Školski kurikulum 2023/2024

Pravilnik o radu 2023

Statut Glazbene škole Jan Vlašimsky

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Pravilnik o zaštiti podataka

Etički kodeks Glazbene škole Jan Vlašimsky

Odluka – etičko povjerenstvo

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik jednostavna nabava

Pravilnik o kućnom redu

Izmjene i dopune Pravilnika o kućnom redu

Pravilnik izmjene i dopune

 

Financijski dokumenti

2024.

Plan nabave za 2024. godinu

2023.

Financijski izvještaj proračunskog korisnika za 2023. godinu

II. izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu 

I. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2023. godinu

Financijski izvještaj od 1.1. – 30.06.2023

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2022. – 31. prosinac 2022.

Plan Nabave Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica – 2023

2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Financijski izvještaj od 1.1. – 30.06.2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

Izmjena plana Nabave Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica – 2022.

 

2021.

Plan nabave 2022.

Plan Nabave 2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Izmjene Plana nabave za 2021.

Financijski plan za 2022. godinu i projekcija financijskog plana za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2022.

 

2020.

EVIDENCIJA UGOVORA 2020.

Plan nabave 2020. (20.1.2020.)

Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

FINANACIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

Ispis plana proračuna – REBALANS III – 2020.

 

2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022.

Plan nabave 2019. (05.02.2019.)

Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcije 2020. i 2021.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. godinu I PROJEKCIJA za 2020. i 2021. godinu

EVIDENCIJA UGOVORA – 2019.

Mapa poslovnih procesa

Procedura blagajničkog poslovanja

Izmjene i dopune

Proces odlaska na službeni put

Proces pracenja i naplate prihoda

Proces raspolaganja nekretninama

Proces stvaranja i preuzimanja ugovornih obveza

Proces zaprimanja i kontrole ulaznih računa

 

2018.

EVIDENCIJA UGOVORA – 2018.

Plan javne nabave za 2018.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2018.

Plan Proračuna 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

REBALANS FINACIJSKOG PLANA I / 18.

 

2017.

EVIDENCIJA UGOVORA 2017.

Plan nabave 2017.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcije 2018. i 2019.

Izvješće – plan 2017. – 2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2017.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

 

2016.

EVIDENCIJA UGOVORA 2016.

“IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA” za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Plan proračuna 2016. – 2. rebalans

Izvješće – Plan 2016. – 2018.

 

2015.

EVIDENCIJA UGOVORA 2015.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.

 

2014.

EVIDENCIJA UGOVORA 2014.

Obveze nadležnim tijelima (ministarstvima)