Djelatnici

Ravnatelj škole

Damir Mihaljević

Administrativno osoblje

Mirjana Cupar Živković, tajnica škole
Ivka Jerbić, voditelj računovodstva

Tehničko osoblje

Antonio Petrović domar
Silvija Kukić, spremačica
Đurđica Cenger, spremačica
Slađana Šklebek, spremačica zamjena
Đurđica Špiranec spremačica (PŠ Pitomača)

Nastavnici:

Glasovir

Mirjana Dizdarević Bjelajac
Zvonimir Gadanec
Karolina Petrović
Daniela Savinovski
Perica Mihaljević
Tihana Sarošević
Teodora Zdeličan (PŠ Pitomača)
Vedran Gorjup (DO Suhopolje)

Korepeticija

Sanja Spahija
Tihana Sarošević

Gitara

Davorin Muhek
Tihomir Sabolić
Mario Petrinjak
Siniša Ivček (DO Suhopolje)
Matija Kovač (PŠ Pitomača)

Harmonika

Beatrica Šušak
Biljana Spasenovski (DO Suhopolje)
Mirjana Milinović (PŠ Pitomača)

Tambure

Dean Premrl
Mirna Mihalković
Jurica Hrenić
Jurica Perharić (Virovitica i PŠ Pitomača)

Truba

Antonio Baranašić
Mišel Barović (PŠ Pitomača)

Saksofon

Ivan Manjkas

Trombon

Jelena Škvorc

Flauta

Noemi Špoljarić
Lucija Martinko-Hock

Klarinet

Lovre Lučić

Violončelo

Katarina Karakaš Spiroski

 Violina

Tomislav Vrabac
Luka Iverac

Solo pjevanje

Kristina Domović

Teorijski glazbeni predmeti

Lidija Šunk Kozjak
Slobodan Radovanović
Barbara Bogojević
Jurica Hrenić
Željka Bančić (PŠ Pitomača)
Vedran Gorjup (DO Suhopolje)

Glazbena igraonica i početnički solfeggio

Ana Filipović
Dijana Sulimanac