Internacional Sirmium Music Fest natjecanje iz solo pjevanja

Na VIII. Internacional Sirmium Music Festu, natjecanju iz solo pjevanja koje održalo u online obliku, naše su učenice osvojile sljedeće nagrade:
PREDKATEGORIJA – Emma Živko, 1. nagrada , 1. mjesto (98 bodova)
1. kategorija – Tasha Filipović, 1. nagrada (96 bodova)
2. kategorija – Lorena Vlašić, 1. nagrada (98 bodova)
Čestiramo učenicama, mentorici Kristini Domović Veličan, mag. mus. i korepetitorici Sanji Spahiju, mag. art.