Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 8, disciplina solfeggio

Na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus op. 8, disciplina solfeggio, naši su učenici postigli sljedeći uspjeh:

Andrija Dečak Kovač (1. kategorija), II. nagrada (80,33 bodova), mentor Slobodan Radovanović

Damjan Krupa (3. kategorija), I. nagrada (93,25 bodova), mentorica Barbara Bogojević Brdar

Borna Gernhard (4. kategorija), I. nagrada (93,50 bodova), mentorica Barbara Bogojević Brdar

Čestitamo učenicima i njihovim mentorima!