Međunarodnog natjecanja Mladi virtuozi u Zagrebu

Palma Ramljak učenica 3. razreda klavira Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica uspješno je nastupila u 2. etapi prestižnog , izrazito zahtjevnog, Međunarodnog natjecanja Mladi virtuozi u Zagrebu pa je u jakoj konkurenciji 4.kategorije osvojila 2.mjesto, brončanu diplomu sa 76.60 bodova te posebnu nagradu “Međunarodna ljetna škola Pučišća”. Izabrana je i za nastup na završnom koncertu natjecanja koji će se održati u nedjelju 18.2.2024.godine u koncertnoj dvorani Blagoja Bersa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Palmu je pripremala mentorica Karolina Šuper.

Čestitke!