Odluka o poništenju Javnog poziva za organizaciju izvanučioničke nastave – Beč

Na temelju članka 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Nar. novine, br. 67/14, 81/15 i 53/21) Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude donosi Odluku o poništenju javnog poziva za organizaciju izvan učioničke nastave – Beč Broj poziva 1/2023

Odluka o poništenju Javnog poziva za organizaciju izvanučioničke nastave – Beč