Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave – Beč

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole i Školskog kurikuluma Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za školsku godinu 2023./2024. objavljuje se: Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave – Beč.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude poštom do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

Javni poziv možete pogledati na sljedećem linku.