Upisi u osnovnu glazbenu školu – jesenski rok

Prijamni ispit (audicija) za upis u osnovnu glazbenu školu u Virovitici održat će se 25. kolovoza 2023. godine (PETAK) u 17 sati u prostorijama Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21.

Prijamni ispit (audicija) za upis u osnovnu glazbenu školu, dislocirani odjel u Suhopolju održat će se 25. kolovoza 2023. godine (PETAK) u 16 sati u prostoru Dislociranog odjela Glazbene škole Jan Vlašimsky u Suhopolju, Ul. kralja Tomislava 28.

Kandidati za upis u osnovnu glazbenu školu polažu prijamni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijamnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata. To znači da učenik mora otpjevati jednu pjesmicu po svom izboru i ponoviti zadanu melodiju i ritam.

Upis će biti isti dan, 25. kolovoza 2023. godine, nakon održane audicije. Molimo ponijeti presliku domovnice i rodnog lista te OIB učenika i OIB roditelja/skrbnika. Kod upisa u glazbenu školu roditelj/skrbnik učenika sklapa sa Školom Ugovor o participaciji.