Upisi – glazbena igraonica i početnički solfeggio

Pozivamo svu zainteresiranu djecu koja vole glazbu, ples, pjevanje i sviranje da dođu na upis u glazbenu igraonicu u tajništvo Glazbene škole Jan Vlašimsky od sutra 30.8.

Upisati se mogu sva djeca od 4 do 8 godina u dva različite programa; program glazbene igraonice te program početničkog solfeggia.

Na upis molimo ponijeti presliku domovnice i rodnog lista djeteta. Kod upisa u predškolski glazbeni program roditelj/skrbnik djeteta sklapa sa Školom Ugovor o participaciji.