Rezultati prijamnog ispita održanog 14. lipnja za školu u Virovitici

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja za školu u Virovitici vršit će se 19. lipnja 2023. godine (ponedjeljak) od 15,00 do 16,00 sati u prostorijama škole, učionica solfeggio 1. kat.
Na upis ponijeti presliku domovnice i rodnog lista i OIB roditelja/skrbnika.
Kod upisa u glazbenu školu roditelj/skrbnik učenika sklapa sa Školom Ugovor o participaciji.

(po lozinkama navedenim na prijavnici):

KLAVIR
1. 1020PAPIGIĆ 12
2. KOKOPAS 15
3. CVJETIĆI321 15
4. ŠAPICA28 13
5. MAČKE22 15
6. LEPTIRIĆ 15
7. MIŠI 15
8. 16RK 10

9. PB201415
10. 278 14
11. FIFI 11
12. FORT 13
13. 29 11
14. LAKI 14
15. 31 9
16. IRIS 15

HARMONIKA
1. FORTKID 14
2. FORTNITEKID 14

TAMBURE
1. XXVIII 15
2. BISER 15
3. RAFO 15
4. SIJA 15

SAKSOFON
1. 33

FLAUTA
1. TENČI15 15
2. JAGODICA BOBICA13
3. LOLA1 15
4. BUSI 15

GITARA
1. BIBI 15
2. ROCK 15
3. KIKIRIKI15
4. ŠAPICA 15
5. BOBICA15
6. 15 12
7. DIJAMANT10

UDARALJKE
1. FOCUS 15
2. JOHNNY13
3. 14 15