Naši tamburaši sudjelovali su na 9. Međunarodnom natjecanju tamburaša u Subotici i ostvarili izvrsne rezultate!

Filip Cindrić, I.kategorija bisernica – I.nagrada, I.mjesto i zlatna medalja (97,33)

Lara Černi, III.kategorija bisernica – II.nagrada (90,67)

Mentor: Mirna Mihalković

Korepetitor:Sanja Spahija

Tea Blažev, III.kategorija brač, II. nagrada (90, 67)

Mentor: Dean Premrl

Korepetitor: Sanja Spahija

Kvartet GŠ Virovitica

Patrik Radmanić – bisernica

Damjan Relić – brač

Matija Feketija – E brač

Jakov Šoš – čelo

– II.kategorija komornih sastava – II.nagrada (93,67)

Mentor: Jurica Perharić

Velike čestitke svima!! Bravo!!