Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind & Brass 2023

Naši učenici puhači nastupili su na Međunarodnom natjecanju puhača Woodwind & Brass 2023 u Varaždinu i otvarili izvrsne rezultate:

Disciplina KLARINET

Kategorija B: Klara Bezak, 2. nagrada (94.33 boda)
Kategorija E: Filip Krznarić, 3. nagrada (87.17 bodova)
Korepetitor: prof. Sanja Spahija
Mentor: prof. Lovre Lučić

Disciplina SAKSOFON

Kateorija C: Jakov Vašiček, 1. nagrada (97.33 boda)
Korepetitor: prof. Sanja Spahija
Mentor: prof. Ivan Manjkas

Čestitamo učenicima i njihovim mentorima!