NATJEČAJ za radno mjesto (m/ž) – DOMAR-KOTLOVNIČAR

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20), Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica zastupana po ravnatelju Damiru Mihaljeviću, mag.mus. raspisuje 

NATJEČAJ za radno mjesto (m/ž)

DOMAR-KOTLOVNIČAR– jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka zaposlenika na rad…

Tekst natječaja