NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,07/17,68/18,98/19 i 64/20), Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica zastupana po ravnatelju Damiru Mihaljeviću, mag.mus. raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž)

Tekst natječaja – preuzmi ovdje