Obavijest – godišnji odmori

Zbog kolektivnog godišnjeg odmora škola neće raditi od 18. 7. 2022. do 18. 8. 2022. godine.

Izdavanje potvrda i drugih dokumenata u tajništvu škole moguće je do 15. srpnja 2022. godine te od 19. kolovoza 2022. godine.

Osim u školi, potvrde o školovanju možete dohvatiti i putem aplikacije na portalu e-Građani.

Na adresi https://potvrde.skole.hr dostupna je aplikacija za izdavanje potvrda o školovanju.

Učenici se u aplikaciju mogu prijaviti sa svojim AAI podacima (korisničko ime i lozinka iz HUSO baze – za e-dnevnik iz osnovne škole) i generirati potvrdu o školovanju.

Roditelji se mogu u aplikaciju prijaviti koristeći neku od vjerodajnica iz sustava e-Građani.

Aplikacija dohvaća podatke o učeniku iz e-Matice i na temelju tih podataka generira potvrdu.

Od 19. kolovoza 2022. tajništvo škole radi od 7 do 15 sati.