Deset učenika GŠ Jan Vlašimsky Virovitica svojim nastupima oduševilo publiku na 12. međužupanijskoj smotri mladih pijanista u Slatini

Na 12. međužupanijskoj smotri mladih pijanista održanoj u Slatini, nastupilo je i oduševilo publiku čak deset učenika Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, a nastupili su: Tena Blažević, Lisa Petrović, Lucija Šipek, Palma Ramljak, Klara Volenik, Ivan Horvat, Una Bjelajac, Lovro Moslavac, Elena Lesić i Lara Pokupić.

Mentori učenicima bili su Mirjana Dizdarević Bjelajac, Karolina Petrović, Perica Mihaljević, Zvonimir Gadanac i Daniela Savinovski.

Deset učenika GŠ Jan Vlašimsky Virovitica svojim nastupima oduševilo publiku na 12. međužupanijskoj smotri mladih pijanista u Slatini