Tihana Marija Majetić osvojila drugu nagradu u IV. kategoriji violina na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus op. 7

Na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus op. 7 u Križevcima učenica Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Tihana Marija Majetić s 84,50 bodova osvojila je drugu nagradu u IV. kategoriji violina. Na klaviru ju je pratila Sanja Spahija, a njezin mentor je Tomislav Vrabac.(www.icv.hr)