OBAVIJEST – UPISI U OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU JESENSKI ROK

Poštovani roditelji, dragi budući učenici,

prijemni ispit za upis u osnovnu glazbenu školu u Virovitici

održat će se 25. kolovoza 2021. godine u 17 sati u prostorijama Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21.

Kandidati za upis u osnovnu glazbenu školu polažu  prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata. To znači da učenik mora otpjevati jednu pjesmicu po svom izboru i ponoviti zadanu melodiju i ritam.

Polaznici se u jesenskom roku mogu upisati na slijedeće instrumente: tambure, klarinet, violončelo, udaraljke (bubnjevi), harmonika, truba i horna (rog).

Objava rezultata i upis 26. kolovoza 2021. godine. Na upis ponijeti presliku domovnice i rodnog lista te OIB učenika i OIB roditelja/skrbnika. Kod upisa u glazbenu školu roditelj/skrbnik učenika sklapa sa Školom Ugovor o participaciji.