Novo – rasporedi teorijski predmeti

S. Radovanović – privremeni raspored – siječanj 2021.

L. Šunk.Kozjak – privremeni raspored – siječanj 2021.

B. Bogojević – privremeni raspored – siječanj 2021.

Učenici od 1.-3. razreda srednje škole neka se jave predmetnim profesorima oko dogovora termina za individualnu nastavu.