UPISI U OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU – JESENSKI ROK

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11)
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje:

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja
za školsku godinu 2020./2021.
– jesenski upisni rok –

DETALJI – Jesenski rok