Sara Čuljak i David Lukačević osvojili 2. nagrade na Regionalnom natjecanju u Jastrebarskom

Na 58. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga održalo se Regionalno natjecanje u Jastrebarskom. Učenica 6. razreda Glazbene škole Jan Vlašimsky, Sara Čuljak, se natjecala u disciplini flaute i osvojila drugu nagradu s 88,25bodova. Učenicu je pripremala Noemi Toth, dok je na klaviru pratila Sanja Spahija. U disciplini harmonika predstavio se učenik David Lukačević te u 3. kategoriji osvojio 2. nagradu s 82.70 bodova, a njegova učiteljica je Beatrica Šušak. (GŠ Jan Vlašimsky)