Učenici Glazbene škole Jan Vlašimsky odlični na Međunarodnom natjecanju “Mladi Padovec” u Novom Marofu

Prvog dana Međunarodnog natjecanja “Mladi Padovec” u Novom Marofu učenici Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica ostvarili su odlične rezultate. 

VIOLINA 1.kategorija Glorija Mihaljević 3.nagrada 75.00 bodova , mentor Tomislav Vrabac; korepetitor Perica Mihaljević

HARMONIKA
Borna Belobrk 2.kategorija 83.67 bodova 2.nagrada
David Lukačević 3.kategorija 89.33 bodova 2.nagrada
Učiteljica Beatrica Šušak

Jednako uspješni bili su i drugog dana natjecanja.

TAMBURE
LARA ČERNI, II. kategorija bisernica – 1.nagrada (91,67)
ANICA JURKOVIĆ, II. kategorija bisernica – 2.nagrada (85,67)
Učiteljica: Mirna Mihalković

GABRIJEL RADMANIĆ, II. kategorija brač – 2.nagrada (81,67)
Učitelj: Dean Premrl
Korepetitor: Sanja Spahija

gitaristi u 1.kategoriji
Filip Kos 91 bod
i Šimun Mihaljevic 90 bodova , obojica osvojili 1. nagradu. Njihov učitelj je Tihomir Sabolić.

Škola je na ovome natjecanju imala i predstavnike klavirskog odjela koji su postigli sljedeće rezultate:

2 kategorija
NEVA BARČANAC 3.nagrada sa 77.33 boda, mentor Zvonimir Gadanec

3.kategorija
PALMA RAMLJAK 1.nagrada sa 90.00 bodova, mentorica Karolina Petrović
ANA TOMAŠIĆ 3.nagrada sa 76.67 bodova, mentor Perica Mihaljević

(GŠ Jan Vlašimsky)