POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za popunu radnih mjesta Nastavnik/ca klarineta, Nastavnik/ca korepeticije, Nastavnik/ca klavira, Nastavnik/ca flaute, Nastavnik/ca talijanskog jezika, Nastavnik/ca tube, Nastavnik/ca solfeggia, Nastavnik/ca harmonike, Nastavnik/ca gitare, I Nastavnik/ca trube

Javni natječaj objavljen je putem HZZ-a i na WEB stranici Škole 7.10.2019. i trajao do
15.10.2019. godine.

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave obavještavaju se da će se testiranje obaviti dana 22.10.2019. godine (utorak) s početkom u 11,30 sati u prostorijama Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21 (II. kat).

Testiranje će provoditi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju ili dijelu testiranja te usmenom razgovoru po pozivu, povukao prijavu na javni natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su

1. Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi („Narodne novine“, broj 103/14)

2. Odluka o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja i provjere znanja i sposobnosti na način da kandidat unaprijed pripremi ogledni nastavni sat sa učenikom sa nastavnom temom po izboru te opis sata sa ciljevima i zadacima.

Svaki kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom ponijeti identifikacijsku ispravu.

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA