NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,07/17,68/18),Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica zastupana po ravnatelju Damiru Mihaljeviću, mag.mus.

 raspisuje

 NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž)

NASTAVNIK/CA KLARINETA – na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 22 sata nastave  tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA KOREPETICIJE– na određeno nepuno radno vrijeme (22 sata tjedno, 12 sati nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA KLAVIRA– na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno, 22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA KLAVIRA– na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 29 sati tjedno, 16 sati nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA FLAUTE – na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 22 sata nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA – na neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno, 8 sati nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA TUBE – na određeno nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno, 4 sata nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA VIOLINE – na određeno nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno, 4 sata nastave tjedno)– jedan izvršitelj/ica, rad u Područnoj glazbenoj školi u Pitomači

NASTAVNIK/CA HARMONIKE – na neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno, 5 sati nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA SOLFEGGIA – na određeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno, 8 sati nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica

NASTAVNIK/CA KLAVIRA– na određeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno, 22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u Područnoj glazbenoj školi u Pitomači

NASTAVNIK/CA HARMONIKE – na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u Područnoj glazbenoj školi u Pitomači

NASTAVNIK/CA GITARE – na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u Područnoj glazbenoj školi u Pitomači

NASTAVNIK/CA TRUBE – na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno, 11 sati nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u Područnoj glazbenoj školi u Pitomači

Dokumentacija