NATJEČAJ za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje:

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja
za školsku godinu 2019./2020.

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: harmoniku, tambure, trubu, saksofon, flautu, klarinet, violončelo i violinu.

Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT

Zbog ograničenog broja upisa u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.

Prijemni ispit za školu u Virovitici održat će se u prostoru Glazbene škole, ul. Antuna Mihanovića 21, u Virovitici, 28. kolovoza 2019. godine (srijeda) u 16,00 sati .

REZULTATI

Rezultati sa prijemnog ispita biti će objavljeni 29. kolovoza 2019. godine na oglasnoj ploči škole i web stranicama škole www.vlasimsky.hr pod lozinkom koja je navedena na prijavnici.

UPISI

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja za školu u Virovitici vršit će se 30. kolovoza 2019. godine (petak) od 15,00 do 16,00 sati.

Na upis ponijeti kopiju domovnice i rodnog lista te OIB učenika i OIB roditelja/skrbnika.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:

-1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
-1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
-500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.

Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.

-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta.
(instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).
-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.
-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.