ODLUKA o načinu realizacije odmora učenika svih školskih ustanova na području VPŽ u školskoj 2019./2020. godini

Na temelju članka 11. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, broj: 48/2019.) župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, dipl. oec. donosi

ODLUKU
o načinu realizacije odmora učenika svih školskih ustanova na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2019./2020. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se način realizacije odmora učenika svih školskih ustanova na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2019./2020. godini.

Članak 2.
Na temelju dostavljenih prijedloga školskih ustanova utvrđeno je da se odmor učenika realizira na način propisan člankom 4. stavkom 1. podstavkom 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, broj: 48/2019.) koji glasi:
„Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.
Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 602-01/19-01/12
URBROJ: 2189/1-07/5-19-29
Virovitica, 18. lipnja 2019. godine