N A T J E Č A J za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2019./2020.( NN 53/2019), Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje

N A T J E Č A J za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2019./2020.

NATJEČAJ-za-upis-učenika-u-srednju-glazbenu-školu-20192020

Uvjeti upisa