Virovitički glazbenici na međunarodnom natjecanju Sonus op. 5 ostvarili zavidne rezultate

Učenici Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica sudjelovali su na međunarodnom natjecanju Sonus op. 5 koje je od 27. do 31. ožujka održano u Križevcima.

U kategoriji klavir predstavila se Rahela Drvenkar u 1. kategoriji te osvojila 2. nagradu, i Palma Ramljak u 2. kategoriji, koja je osvojila 3. nagradu. Mentorica im je bila Karolina Petrović.

U kategoriji solfeggio natjecala se Leona Sever u 2. kategoriji te je primila priznanje. Mentor joj je bio Slobodan Radovanović. (www.icv.hr)