Virovitički gitaristi oduševili na 5. Zagreb Guitar Festivalu

Mladi talentirani gitaristi iz Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica sudjelovali su 1., 2. i 4. travnja na Međunarodnom gitarističkom natjecanju – 5. Zagreb Guitar Festival. Na ovom natjecanju svoje umijeće su predstavili Kristian Matković, 2. kategorija, pod mentorstvom Marija Petrinjaka, osvojivši srebrni certifikat, te Petra Boljevčan, 4. kategorija, i
Lana Stevanovski, 5. kategorija, koje su pod mentorstvom Zrinka Jurić-Čivre također, osvojile srebrni certifikat. (www.icv.hr, žđl, Foto: GŠ “Jan Vlašimsky”)

Foto: GŠ “Jan Vlašimsky” Virovitica
Foto: GŠ “Jan Vlašimsky” Virovitica