VIROVITIČANI PONOVNO BRILJIRALI Učenici glazbene škole Jan Vlašimsky „pomeli“ konkurenciju

Prošlog vikenda održano je međunarodno natjecanje „Mladi Padovec“ u Novom Marofu. Natjecanje je okupilo brojne međunarodne sudionike koji su se natjecali u devet disciplina i tri kategorije. Virovitički glazbenici iz Glazbene škole Jan Vlašimsky publici su se predstavili u četiri discipline prema instrumentu te tri kategorije, ovisno o razredu kojega pohađaju.

U petoj disciplini, u koju pripada klavir, nagrade su osvojili:

1.kategorija:
– Rahela Drvenkar 1.nagrada, mentor Karolina Petrović
– Lara Pokupić, 2.nagrada, mentor Zvonimir Gadanec

2.kategorija:
– Palma Ramljak 1.nagrada, mentor Karolina Petrović

3.kategorija:
– Klara Volenik 1.nagrada, mentor Mirjana Dizdarević Bjelajac
– Ana Tomašić 3.nagrada, mentor Perica Mihaljević

U osmoj disciplini u kojoj su se vrednovali učenici gitare, nagrade su osvojili:
2.kategorija:
-Kristijan Matković, 1.nagrada, mentor Mario Petrinjak
-Lucija Dvojak, 2.nagrada, mentor Zrinko Jurić Čivro

3.kategorija:
-Matej Hajmaši, 2.nagrada, mentor Tihomir Sabolić

U šestoj, harmonikaškoj disciplini, 2. nagradu u 3. kategoriji je osvojio
David Lukačević, čija je mentorica Beatrica Šušak

U devetoj disciplini, sudci su ocjenjivali učenike tambure(bisernica) koji su osvojili:
3.kategorija:
– Patrik Radmanić, 1.nagrada, mentor Dean Premrl

2.kategorija:
– Lara Černi, 1.nagrada i Anica Jurković 2.nagrada, mentor Mirna Mihalković
Korepetitor: Sanja Spahija