NAŠI KLAVIRISTI SJAJNI NA NATJECANJU “IVAN RIJAVEC”

dav

Na 8.međunarodnom pijanističkom natjecanju “Ivan Rijavec”, održanog 27.1.2019. u Rogaškoj Slatini (Slovenija) nastupilo je 7 učenika Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Prvu nagradu osvojili su: Marko Boljevčan, Lovro Moslavac, mentor Mirjana Dizdarević Bjelajac, Rahela Drvenkar, Una Bjelajac, mentor Karolina Petrović.

Druge nagrade osvojili su: Nika Risović, mentor Daniela Savinovski te Sara Vranić i Palma Ramljak, mentor Karolina Petrović.

Na završnom koncertu natjecanja nastupili su Lovro Moslavac i Una Bjelajac.

Čestitamo!