VREMENICI PISMENIH PROVJERA ZNANJA

Vremenik pismenih provjera znanja – 1

Vremenik pisanih provjera znanja – 2

SOLFEGGIO:

POLUGODIŠNJA PROVJERA:

*teorija 10. 12. (popodnevna smjena) i 11. 12. (dopodnevna smjena) 2018.
*diktati 13. 12. (popodnevna smjena) i 14. 12. (dopodnevna smjena) 2018.

GODIŠNJA PROVJERA:

*teorija 03. 06. (popodnevna smjena) i 04. 06. (dopodnevna smjena) 2019.
*diktati 06. 06. (popodnevna smjena) i 07. 06. (dopodnevna smjena) 2019.

NAPOMENA:

Na svakom nastavnom satu vježbaju se diktati ( usmeno i/ili pismeno ) i
ostali elementi ( ritam, intonacija, teorija ) koji se vrednuju u skladu s
učenikovim napredovanjem iz čega proizlazi učenikova mjesečna ocjena.
Polugodišnjom i godišnjom ( ispit ) provjerom ocjenjuje se razina
učenikovog postignuća u znanju i ovladavanju određenim vještinama.