Obavijest – Raspored za 3. i 4. rujna

RASPORED SATI ZA PONEDJELJAK 3. RUJNA 2018. (UČENICI KOJI U OŠ IDU UJUTRO)

Lidija Šunk-Kozjak, prof.

6. r u 16,00
4. r u 16,30
3. r u 17,00
1. r u 17,30

Barbara Bogojević, mag.mus.

2. r u 17,30
3. r u 18,00

Slobodan Radovanović, mag.art.

2. r u 17,30
5. r u 18,00

RASPORED SATI ZA UTORAK 4. RUJNA 2018. (UČENICI KOJI U OŠ IDU POPODNE)

Lidija Šunk-Kozjak, prof.

6. r u 8,00
4. r u 8,30
3. r u 9,00
1. r u 9,30

Barbara Bogojević, mag.mus.

3. r u 9,00
2. r u 9,30

Slobodan Radovanović, mag.art.

5. r u 8,00
2. r u 8,30

SREDNJA ŠKOLA I PRIPREMNI RAZREDI

PONEDJELJAK 3. RUJNA 2018. U 18,30h U DVORANI ŠKOLE