NATJEČAJ za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2018./2019.( NN 47/2018), u skladu sa Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ( NN 49/2015 i 47/2017), Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje

N A T J E Č A J za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2018./2019.

NATJEČAJ-za-upis-učenika-u-srednju-glazbenu-školu