Naši učenici sudjelovali na 6. Pula guitar festivalu i osvojili sjajne nagrade!

Naši učenici su 19. svibnja 2018. sudjelovali na 6. Pula guitar festivalu i osvojili sjajne I. II. nagrade!

Ema Barkić, II.kat, 83.40, II.nagrada
Katja Šokrc, II.kat, 82.30, II.nagrada
Nastavnik: Matija Kovač

Kristijan Matković, II.kat, 88.20, II.nagrada
Mateo Osmanović, II. kat, 85.90, II.nagrada
Nastavnik: Mario Petrinjak

Lana Stevanovski, VI.kat, 96.75, I.nagrada
Marta Petrovčić, V.kat, 90.50, I.nagrada
Petra Boljevčan, V.kat, 90.00, I.nagrada
Lucija Dvojak, I.kat, 87.20, II.nagrada
Nastavnik: Zrinko Jurić-Čivro

Čestitamo učenicima i njihovim mentorima!