Naši učenici nastupili na 2. Tambura instrumental festivalu Zagreb

Na 2. Tambura instrumental festival Zagreb, održanom 9.5.2018. na Muzičkoj akademiji sveučilišta u Zagrebu, u koncertnoj dvorani Blagoje Berse, sudjelovali su najbolje ocijenjeni učenici solisti i komorni sastavi sa Međunarodnom natjecanju tamburaša u Požegi. Na koncertu su nastupili naši učenici u tamburaškom kvartetu: Martin Maljković, Sara Novosel, Dinko Magenhajm i Marko Sklenar, te kao solista Dinko Magenhajm uz korepeticiju Sanje Spahije. Čestitamo učenicima i njihovom mentoru Jurici Perhariću!