N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
Tel./fax: 033-721-910; 800-156
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr
web: www.vlasimsky.hr
KLASA: 602-02/18-01/02
URBROJ: 2189-32-01-18-1
U Virovitici, 25. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje:

N A T J E Č A J
za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja
za školsku godinu 2018./2019.

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: glasovir, gitaru, harmoniku, tambure, trubu,tubu, trombon, saksofon, flautu, klarinet, violončelo i violinu.
Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT
Zbog ograničenog broja upisa u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti održat će se u prostoru Glazbene škole, ul. Antuna Mihanovića 21, u Virovitici, 08. lipnja 2018. godine od 16 do 18 sati .

REZULTATI
Rezultati sa prijemnog ispita biti će objavljeni 11. lipnja 2018. godine na oglasnoj ploči škole i web stranicama škole www.vlasimsky.hr

UPISI

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja vršiti će se 12. lipnja 2018. godine, od 15,30 do 17 sati. Na upis ponijeti kopiju domovnice i rodnog lista.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:

-1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
-1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
-500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.
Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.

-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta.
(instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).

-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.

-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.