N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2018./2019. za dislocirani odjel Suhopolje

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
Tel./fax: 033-721-910; 800-156
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr
web: www.vlasimsky.hr

KLASA: 602-02/18-01/04
URBROJ: 2189-32-01-18-1
U Virovitici, 25. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje:

N A T J E Č A J
za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja
za školsku godinu 2018./2019.
za dislocirani odjel Suhopolje Glazbene škole Jan Vlašimsky

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: glasovir, gitara, harmonika, tuba, trombon i truba.
Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT
Zbog ograničenog broja upisa u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti održat će se u prostoru Osnovne škole Suhopolje, Kralja Tomislava 26, Suhopolje, 07. lipnja 2018. godine u 16,00 sati.

REZULTATI I UPIS
Upisi će se vršiti 07. lipnja 2017. godine u prostoru Osnovne škole Suhopolje, Kralja Tomislava 26, Suhopolje.

Na upis ponijeti kopiju domovnice, rodnog lista.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:

-1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
-1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
-500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.
Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.

-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta.
(instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).

-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.

-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.

Ravnatelj Damir Mihaljević, prof.

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY
VIROVITICA
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
Tel./fax: 033-721-910; 800-156
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr
web: www.vlasimsky.hr

U Virovitici, 05. lipnja 2015. godine

OBAVIJEST II. KRUG

za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja
za školsku godinu 2015./2016.
za dislocirani odjel Suhopolje Glazbene škole Jan Vlašimsky

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: glasovir, gitara, harmonika.
Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT
Zbog ograničenog broja upisa u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti održat će se u prostoru Osnovne škole Suhopolje, Kralja Tomislava 26, Suhopolje, 12. lipnja 2015. godine u 13,00 sati.

REZULTATI I UPIS
Rezultati sa prijemnog ispita za upis u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Osnovne škole Suhopolje i službenim stranicama Škole 17. lipnja 2015. godine u 12,00 sati a upisi će se vršiti 29. lipnja 2015. godine od 15,00 do 16,00 sati u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, A. Mihanovića 21.

Na upis ponijeti domovnicu i rodni list.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:

-1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
-1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
-500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.
Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.

-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta.
(instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).

-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.

-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.

Ravnatelj Damir Mihaljević, prof.