Obavijest o rezultatima natječajnog postupka

Na temelju članka 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14,07/17) i članka 6. stavka 6. i 9. Pravilnika o radu glazbene škole, obavještavamo Vas da je temeljem raspisanog natječaja od 15. do 23. siječnja 2018. godine na radno mjesto

1. SPREMAČ/ICA – na neodređeno nepuno radno vrijeme – jedan izvršitelja/ica primljena Đurđica Cenger iz Virovitice
2. DOMAR/ICA LOŽAČ/ICA – na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja – jedan izvršitelja/ica primljen je Ante Kalaš iz Virovitice

Kandidati koji su prilikom prijave na natječaj dostavili originalnu dokumentaciju istu mogu podići u tajništvu svaki radni dan od 8.00-15.00 sati.

Obavijest kandidatima natječajnog postupka