NATJEČAJ za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 13/11) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2017./2018.( NN 48/17), u skladu sa Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ( NN 49/15), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ( NN 47/17) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje

N A T J E Č A J za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2017./2018.

NATJEČAJ za upis učenika u srednju glazbenu školu 2017. – 2018.

Publikacija – 2017 – 2018- umjetničke – sportaši

Pravilnik o izmjenama i dopunama pPravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Pravilnik o elementima i kriterijima – srednja