Natječaj za upis u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje:

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: harmoniku, glasovir, gitaru, violinu, violončelo, tamburu, klarinet, trubu, saksofon, flautu, trombon i udaraljke.

Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT

Zbog ograničenog broja upisa u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.

Prijemni ispiti održat će se u prostoru Glazbene škole, ul. Antuna Mihanovića 21, u Virovitici, 06. lipnja 2017. godine od 16,00 sati i 07. lipnja 2017. godine od 10,00 sati.

REZULTATI

Rezultati sa prijemnog ispita biti će objavljeni 7. lipnja 2017. godine u 14,00 sati na oglasnoj ploči škole i web stranicama škole www.vlasimsky.hr

UPISI

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja vršiti će se 9. lipnja 2017. godine, od 15,30 sati. Na upis ponijeti kopiju domovnice, rodnog lista i ispunjenu upisnicu.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:

-1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
-1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
-500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.

Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.

-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta (instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).

-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.

-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.

Natječaj za upis polaznika u osnovno glazbeno obrazovanje u školskoj godini 2017.-2018.

UPISNICA za OGŠ