N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje:

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: harmoniku, glasovir, gitaru, tamburu, trubu, flautu. Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT

Zbog ograničenog broja  upisa u Glazbenu školu kandidati polažu  prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti održat će se u prostoru Područne škole dr. Marijana Jergovića Pitomača, Trg kralja Tomislava 1, u Pitomači, 29. svibnja 2017. godine od 17,00 do 19,00 sati i 30. svibnja 2017. godine od 11,00 do 13,00 sati.

REZULTATI I UPIS

Rezultati sa prijemnog ispita i upis u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Područne škole dr. Marijana Jergovića Pitomača 30. svibnja 2017. godine a upisi će se vršiti 01. lipnja 2017. godine od 17,00 do 19,00 sati u Područnoj školi dr. Marijana Jergovića Pitomača.
Na upis ponijeti domovnicu i rodni list.

Natječaj za upis polaznika u osnovno glazbeno obrazovanje u školskoj godini 2017.-2018. – za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača