NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

1. NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

2. NASTAVNIK/CA SOLO PJEVANJA – na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno do 31.08.2017. )- jedan izvršitelj/ica

3. NASTAVNIK/CA VIOLONČELA – na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno do 31.08.2017.)- jedan izvršitelj/ica

4. NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno do 31.08.2017. )- jedan izvršitelj/ica

5. NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA – na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno do 31.08.2017.)- jedan izvršitelj/ica

6. NASTAVNIK/CA TUBE – na određeno nepuno radno vrijeme (5,15 sati nastave tjedno do 31.08.2017. )- jedan izvršitelj/ica

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači i dislociranom odjelu Suhopolje:

7. NASTAVNIK/CA TRUBE – na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno do 31.08.2017. )- jedan izvršitelj/ica

8. NASTAVNIK/CA GITARE – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno do 31.08.2017. )- jedan izvršitelj/ica

9. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno do 31.08.2017. )- jedan izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, i 152/14 i 07/17) i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11).

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti i slijedeće preslike:

– životopis,
– domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje.
Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica,  natječaj traje od 01.03.2017. do 09.03.2017. godine.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“