Dvije prve i jedna druga nagrada za naše učenike

Naši učenici su na 55. hrvatskom regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Jastrebarskom osvojili dvije prve i jednu drugu nagradu! Dinko Magenhajm je u 3. kategoriji brač osvojio I. nagradu s ostvarenih 90,16 bodova, mentorica Mirna Mihalković. Sara Novosel je u 4. kategoriji brač osvojila I. nagradu s ostvarenih 90,00 bodova, mentor Jurica Perharić. Patrik Radmanić je u 2. kategoriji bisernica s ostvarenih 84,70 bodova osvojio II. nagradu, mentor Dean Premrl. Korepetitorica im je bila Sanja Spahija. Čestitamo!